ĐóngChính sách Cookie và Bảo mật

Trang web này sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây. Để tắt thông điệp này và chấp thuận việc sử dụng cookie trên trang web, vui lòng nhấn "X"

MÁY GIẶT
16 kết quả tìm được.

 • WMY 71033 PTLMB3
  • Dung tích (kg) : 7
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1000


 • WY 104764 MW
  • Dung tích (kg) : 10
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • WMY 91493 SLB1
  • Dung tích (kg) : 9
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • WMY 91493 LB1
  • Dung tích (kg) : 9
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • WMY 81283 SLB2
  • Dung tích (kg) : 8
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1200


 • WMY 81283 LB2
  • Dung tích (kg) : 8
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1200


 • WMY 71083 LB3
  • Dung tích (kg) : 7
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1000


 • WTE 7512 XS0
  • Dung tích (kg) : 7
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1000


 • WTV 8512 XS0
  • Dung tích (kg) : 8
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1000


 • WTV 9745 X0A
  • Dung tích (kg) : 9
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • WTV 9745 X0MA
  • Dung tích (kg) : 9
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • WTE 10745 X0A
  • Dung tích (kg) : 10.5
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400